Nazwa organu tworzącego: Rada Gminy Brójce

Numer, data i tytuł aktu tworzącego: 

- Uchwała Nr XXIII/159/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/125/2000 Rady Gminy Brójce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

- Statut