Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach
95-006 Brójce
 Brójce 39 b
tel./fax (42) 214-03-87

e-mail: gok@brojce.pl
strona internetowa: http://www.gok.brojce.pl

Brójce, powiat łódzki wschodni, woj. łódzkiedzki wschodni, woj. ł

 

NIP: 728-23-83-931
REGON: 001129575
 

 


Elżbieta Popławska - p.o. dyrektora GOKUwaga: Przypominamy, że adresy poczty elektronicznej (e-mail) podane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej GOK Brójce nie służą do przesyłania jakichkolwiek treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym. Przesyłanie treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym pocztą elektroniczną na powyższe adresy e-mail traktowane będzie jako złamanie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.02.144.1204, a adresy poczty elektronicznej z których wysyłany jest spam będą dodawane do blacklist na serwerach pocztowych.