XML
Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Brójcach i Biblioteki Publicznej w Kurowicach w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Bibliotek.
Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania
Biblioteki Publicznej w Brójcach i Biblioteki Publicznej w Kurowicach
w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Bibliotek.


 
§1
1. Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Brójcach i Biblioteki Publicznej w Kurowicach w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Bibliotek, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych.
2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, pracowników, kontrahentów oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na terenie Biblioteki.


§2
Procedura obejmuje:
1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny
dla użytkowników Biblioteki.
2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
4. Godziny otwarcia bibliotek dla czytelników.
5. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

§3
Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego
i środków higieny dla użytkowników Bibliotek
1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników w każdej placówce bibliotecznej.
2. Każdy czytelnik podczas pobytu w bibliotece ma obowiązek noszenia maski ochronnej.
 Zaleca się także noszenie rękawiczek ochronnych.
3. Nie ma możliwości dostępu do regałów bibliotecznych, korzystania z kącika dla dzieci
 - są nieczynne do odwołania.
4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.


§4
Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu
1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów: telefonicznie lub e-mailowo do poszczególnych bibliotek.
2. Odbiór książek/czasopism następuje po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę. Wystarczy zadzwonić do wybranej biblioteki - dane kontaktowe znajdują się na stronie www.gok.brojce.pl i bipgok.brojce.pl - i podać wybrane tytuły. Jeśli będą dostępne bibliotekarz poda termin odbioru zamówienia.
3. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi w §5.
4. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez personel Biblioteki obsługujący czytelników.

§5
Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych
1. Nie zmieniają się zasady zapisu do Biblioteki.
2. Zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie pracownik biblioteki, przy wejściu do instytucji.  
3. Czytelnik potwierdza wypożyczenie książek poprzez złożenie podpisu na kartce z numerami wypożyczonych woluminów i wrzuca ją do wyznaczonego pudła. Bibliotekarz odnotowuje wypożyczenia wg wcześniej ustalonych zasad.
4. Każdy czytelnik podczas pobytu w bibliotece ma obowiązek noszenia maski ochronnej.
5. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone
do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
6. Obowiązują podwyższone limity wypożyczeń: Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć
10 woluminów na okres do 2 miesięcy a na koncie mieć w sumie 15 egzemplarzy.
Lektury wypożyczane są na okres 1 miesiąca.


§6
Godziny otwarcia bibliotek dla czytelników
1. W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 Biblioteka Publiczna w Brójcach czynna:
poniedziałek, środa: 1100 – 1900
wtorek: 800 – 1600
piątek: 900 – 1700

2. W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 Biblioteka Publiczna w Kurowicach czynna:
poniedziałek: 1200 – 1900
wtorek: 900 – 1700
czwartek: 1300 – 2000
piątek: 1300 – 2100

§7
Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki
1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami Biblioteki i innymi osobami korzystającymi z Biblioteki.
2. Po przyjęciu książek/czasopism od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat,
na którym leżały książki.
3. Przyjęte książki/czasopisma powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do pudła
i oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw sztucznych i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze.
4. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.


§8
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
2. Zgłoszenie incydentu do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§9
Postanowienia końcowe
1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania bibliotek może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach.
3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.gok.brojce.pl oraz bipgok.brojce.pl


Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
01_Zarzadzenie Plik pdf 1.31 MB
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Kultury w Brójcach
WytworzyłJustyna Jurga-Maszczyk - Dyrektor GOK w Brójcach2021-04-01
Publikujący Justyna Jurga-Maszczyk - Admin 2021-04-01 13:06
Modyfikacja Justyna Jurga-Maszczyk - Admin 2021-04-26 13:15