BIP Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Biblioteki Publiczne Gminy Brójce otrzymały dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025. Pozyskana kwota – 4 000,00 została podzielona na dwie placówki.


W 2021 r. księgozbiór Biblioteki Publicznej w Brójcach zwiększył się o 261 wol., w tym 29 książek to dary od czytelników, 150 woluminów to zakup własny z dotacji organizatora a 82 wol. zakupiono z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.

 

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Kurowicach, w 2021 roku wzbogacił się ogółem o 234 książki, z czego 155 to zakup własny z dotacji organizatora a 79 woluminów zakupionych zostało ze środków finansowych MKiDN, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025. 

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Kultury w Brójcach
WytworzyłDominika Gorzkiewicz - bibliotekarz2022-01-19
Publikujący Andrzej Świderek - instruktor 2022-01-19 11:40
Modyfikacja Andrzej Świderek - instruktor 2022-01-20 13:29
Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania
Biblioteki Publicznej w Brójcach i Biblioteki Publicznej w Kurowicach
w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Bibliotek.


 
§1
1. Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Brójcach i Biblioteki Publicznej w Kurowicach w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Bibliotek, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych.
2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, pracowników, kontrahentów oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na terenie Biblioteki.


§2
Procedura obejmuje:
1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny
dla użytkowników Biblioteki.
2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
4. Godziny otwarcia bibliotek dla czytelników.
5. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

§3
Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego
i środków higieny dla użytkowników Bibliotek
1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników w każdej placówce bibliotecznej.
2. Każdy czytelnik podczas pobytu w bibliotece ma obowiązek noszenia maski ochronnej.
 Zaleca się także noszenie rękawiczek ochronnych.
3. Nie ma możliwości dostępu do regałów bibliotecznych, korzystania z kącika dla dzieci
 - są nieczynne do odwołania.
4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.


§4
Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu
1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów: telefonicznie lub e-mailowo do poszczególnych bibliotek.
2. Odbiór książek/czasopism następuje po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę. Wystarczy zadzwonić do wybranej biblioteki - dane kontaktowe znajdują się na stronie www.gok.brojce.pl i bipgok.brojce.pl - i podać wybrane tytuły. Jeśli będą dostępne bibliotekarz poda termin odbioru zamówienia.
3. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi w §5.
4. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez personel Biblioteki obsługujący czytelników.

§5
Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych
1. Nie zmieniają się zasady zapisu do Biblioteki.
2. Zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie pracownik biblioteki, przy wejściu do instytucji.  
3. Czytelnik potwierdza wypożyczenie książek poprzez złożenie podpisu na kartce z numerami wypożyczonych woluminów i wrzuca ją do wyznaczonego pudła. Bibliotekarz odnotowuje wypożyczenia wg wcześniej ustalonych zasad.
4. Każdy czytelnik podczas pobytu w bibliotece ma obowiązek noszenia maski ochronnej.
5. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone
do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
6. Obowiązują podwyższone limity wypożyczeń: Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć
10 woluminów na okres do 2 miesięcy a na koncie mieć w sumie 15 egzemplarzy.
Lektury wypożyczane są na okres 1 miesiąca.


§6
Godziny otwarcia bibliotek dla czytelników
1. W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 Biblioteka Publiczna w Brójcach czynna:
poniedziałek, środa: 1100 – 1900
wtorek: 800 – 1600
piątek: 900 – 1700

2. W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 Biblioteka Publiczna w Kurowicach czynna:
poniedziałek: 1200 – 1900
wtorek: 900 – 1700
czwartek: 1300 – 2000
piątek: 1300 – 2100

§7
Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki
1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami Biblioteki i innymi osobami korzystającymi z Biblioteki.
2. Po przyjęciu książek/czasopism od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat,
na którym leżały książki.
3. Przyjęte książki/czasopisma powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do pudła
i oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw sztucznych i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze.
4. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.


§8
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
2. Zgłoszenie incydentu do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§9
Postanowienia końcowe
1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania bibliotek może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach.
3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.gok.brojce.pl oraz bipgok.brojce.pl


Załączniki:

01_Zarzadzenie Plik pdf 1.31 MB
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Kultury w Brójcach
WytworzyłJustyna Jurga-Maszczyk - Dyrektor GOK w Brójcach2021-04-01
Publikujący Justyna Jurga-Maszczyk - Admin 2021-04-01 13:06
Modyfikacja Justyna Jurga-Maszczyk - Admin 2021-04-26 13:15

Biblioteki Publiczne Gminy Brójce - BP w Brójcach i BP w Kurowicach, otrzymały w 2020 roku dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie: 3.700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset zł) w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.


 

W 2020 r. księgozbiór Biblioteki Publicznej w Brójcach zwiększył się o 289 wol., w tym 40 książek to dary od czytelników, 153 woluminy to zakup własny z dotacji organizatora a 96 wol. zakupiono z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wybrane nowości w Bibliotece Publicznej w Brójcach:

1. Attar Leylah – Mgły Serengeti.

2. Czornyj Max – Córka Nazisty.

3. Gerritsen Tess – Z zimną krwią.

4. Kristin Hannah – Odległe brzegi, Prawdziwe kolory.

5. Nesbo Jo – Królestwo.

6. Paul Gill – Kobieta mojego męża.

7. Przybyłek Agata – Bez Ciebie, Jeszcze raz.

8. Shepard Jim – Księga Arona.

9. Smith Wilbur – Po dwóch stronach.

10. Świętek Edyta – cykl Grzechy Młodości, Bańki mydlane, Zanim odszedł.

11. Todd Anna – Seria After.

12. Zwiadowcy – Seria dla młodzieży.

 

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Kurowicach w 2020 roku wzbogacił się ogółem o 218 książek, z czego 17 to dary od czytelników, 133 to zakup własny z dotacji organizatora a 68 woluminów zakupionych zostało ze środków finansowych MKiDN w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, realizowanego przez Bibliotekę Narodową.

 

Wybrane nowości w Bibliotece Publicznej w Kurowicach:

1. Bolton Sharon - Rozpad.

2. Child Lee – Nigdy nie wracaj.

3. Er Paula – Tam, gdzie milczą róże.

4. Fabisińska Liliana – Jeszcze chwilę ; Warto poczekać

( książki drukowane dużym, wygodnym drukiem).

5. Gąsiorowska Dorota - Pamiętnik szeptuchy.

6. Grabowska Ałbena - Doktor Bogumił.

7. Jax Joanna – Drugi brzeg.

8. Kent Minka – Złe miejsce.

9. Läckberg Camilla - Srebrne skrzydła.

10. Marly Michelle – Mademoiselle Coco. Miłość zaklęta w zapachu.

11. Mróz Remigiusz – Osiedle RZNiW.

12. Nesbo Jo – Królestwo; Pragnienie.


Podmiot publikującyGminny Ośrodek Kultury w Brójcach
WytworzyłIwona Pytka - p.o. Dyrektora2020-08-31
Publikujący Andrzej Świderek - instruktor 2020-08-31 11:45
Modyfikacja Andrzej Świderek - instruktor 2022-01-19 11:42


Biblioteki Publiczne Gminy Brójce - BP w Brójcach i BP w Kurowicach, otrzymały w 2019 roku (podobnie jak we wcześniejszych latach ) dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,w kwocie: 4 700,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset zł), w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Kwota została podzielona na dwie placówki, po 2 350,00 zł dla każdej z bibliotek.

 

W roku 2019 księgozbiory Bibliotek Publicznych Gminy Brójce zwiększyły się o 523 nowych książek!

 

W roku 2019 księgozbiór Biblioteki Publicznej w Brójcach powiększył się o 293 woluminy; 96 zakupiono ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków organizatora 188 woluminów, dary 9 -  woluminów.

Wśród nowych książek znalazły się m.in. takie bestsellery:

 1. Miłość leczy rany" - Bonda K.
 2. Zranić marionetkę" - Grochola K.
 3. Bez przebaczenia" - Lingas - Łoniewska A.
 4. Klub niewiernych"- Lingas - Łoniewska A.
 5. Będziesz moja"- Brzezińska D.
 6. Danuta Szaflarska. Jej czas"- Michalik G.
 7. Kolory zła. Czerwień"- Sobczak M. O.
 8. Seria „Parabellum"- Mróz R.
 9. Cykl 10 tomów Joanna Chyłka - Mróz R.
 10. Tom II i III serii „W kręgach władzy"- Mróz R.
 11. Ucho igielne"- Myśliwski W.
 12. Krok za Tobą"- Gardner L.
 13. Złota klatka"- Lackberg C.
 14. Przedsmak zła"- Kava A.
 15. Rzeźnik"- Czornyj M.
 16. Gdy zapada cisza"- Mann M.
 17. Fobia"- Epstein S.
 18. Blizna"- Bolton S.
 19. Cień góry"- Roberts G. D.
 20. Becoming. Moja historia"- Obama M.
 21. Katedra w Barcelonie"- Falcones I.
 22. Więzień nieba"- Zafon C. R.
Literatura dla dzieci i młodzieży:
 1. Królik i misia. Coś na ząb"- Gough J.
 2. Mała wojna"- Ryrych K.
 3. Dziennik Cwaniaczka"- Kinney J.
 4. Asiunia"- Papuzińska J.
 5. Skąd przyszedł pies i dokąd zaszedł"- Sumińska D.
 6. Tajemnica srebra"- Widmark M.
 7. Pako w miejskiej dżungli"- Paszkiewicz A.
 8. Fobia"- Epstein S.
 9. Niewiarygodne przygody Marka Piegusa"- Niziurski E.
 10. Okruchy gorzkiej czekolady"- Sidorowicz E.


Stan księgozbioru na koniec 2019 r. - 10025 wol.

 

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Kurowicach w 2019 roku wzbogacił się o książki zakupione ze środków finansowych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez Bibliotekę Narodową – ogółem 88 wol.

 

Wśród nich są takie książki jak:

 1. Błażejowska Justyna - Ta historia wciąż trwa . Wspomnienia Jana Olszewskiego.
 2. Piecuch Henryk – A serca mamy z kamienia. W uścisku oficerów bezpieki PRL.
 3. Puścikowska Agata – Wojenne siostry. Niezwykłe historie bohaterskich kobiet.
 4. Komuda Jacek – Wilcze gniazdo.
 5. Gąsiorowska Dorota – Szept syberyjskiego wiatru i Niedokończona baśń.
 6. Johnson Myra - Kwiaty Edenu : t1.- Upragniony deszcz, t2.- Pałac w chmurach, t3 - Pośród róż.
 7. Link Charlotte – Poszukiwanie.
 8. Lis Agnieszka – Muzyka twojej duszy.
 9. Mróz Remigiusz – Iluzjonista. Wyrok. I Parabellum- 3 tomy.
 10. Paszyńska Maria – Córka gniewu.
 11. Maćkowiak Ewa Maja - To nie koniec świata.
 12. Waszut Sabina - Narzeczona z Getta.

 

Książki zakupione z dotacji organizatora: - 133 wol. - m.in.:

 

 1. Escobar Golderos Maria - Kołysanka z Auschwitz.
 2. Hahn Beer Edith - Żona nazisty.
 3. Każmierczak Krzysztof - Rozstrzelani za uratowanie kobiety.
 4. Lang Hans-Joachim - Kobiety z bloku 10.
 5. Łosiewicz Dorota - Cuda nasze powszednie.
 6. Rivers Francine - Arcydzieło.
 7. Turing Dermot - XYZ – prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy.
 8. Dutka Wojciech - Czerń i purpura.
 9. Góra Monika - Miasteczko zbrodni .Dlaczego zginęła Iwona Cygan.
 10. Greasley Horace - Czy w piekle ptaki nadal śpiewają.
 11. Kurski Jarosław - Kurier wolności. Jan Nowak Jeziorański.
 12. Szostak Janusz - Co się stało z Iwoną Wieczorek.

 

Ogółem w 2019 roku do biblioteki wpłynęło 230 książek - z czego 9 wol. to dary od czytelników.

Stan księgozbioru na koniec 2019 r. - 6942 wol.

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Kultury w Brójcach
Wytworzyładmin2020-04-29
Publikujący Andrzej Świderek - instruktor 2020-04-29 09:20
Modyfikacja Andrzej Świderek - instruktor 2020-04-29 10:20

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Biblioteki Publiczne Gminy Brójce - BP w Brójcach i BP w Kurowicach, otrzymały w 2019 roku dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie: 4700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset zł) w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
 

Kwota została podzielona na dwie placówki, po 2 350,00 zł dla każdej z bibliotek.

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Kultury w Brójcach
Wytworzyładmin2020-04-28
Publikujący Andrzej Świderek - instruktor 2020-04-28 13:22

Zakupy nowości wydawniczych w 2018 roku!

Biblioteki Publiczne Gminy Brójce - BP w Brójcach i BP w Kurowicach, otrzymały w 2018 roku (podobnie jak we wcześniejszych latach ) dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,w kwocie: 4 700,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset zł), w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Kwota została podzielona na dwie placówki, po 2 350,00 zł dla każdej z bibliotek.

 

W roku 2018 księgozbiory Bibliotek Publicznych Gminy Brójce zwiększyły się o 394 nowych książek!

 

W Bibliotece Publicznej w Brójcach ogółem zakupionych zostało 209 woluminów, w tym : ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupionych zostało 95 woluminów, a z własnych środków – 116 woluminów.

Wśród nowych książek znalazły się tytuły poszukiwane przez czytelników:

 1. „Panny i wdowy” - M. Nurowska
 2. „Siedem cudów” - A. Przybyłek
 3. „Pudełko z marzeniami” - M. Witkiewicz
 4. „Lato utkane z marzeń” - G. Gargaś
 5. „Nie odpuszczaj” - H. Coben
 6. „Kiedy zniknę”, „Kiedy wrócę” - A. Lingas – Łoniewska
 7. „Tatuażysta z Auschwitz” - H. Morris
 8. „Kropla nadziei” - K. Michalak
 9. „Powiew ciepłego wiatru”- E. Świętek
 10. „Hashtag” - R. Mróz
 11. „Kresy na Pomorzu. Tułaczka”- M.A.Koprowski
 12. „Dziewczęta z Auschwitz” - S.Winnik
 13. „Chłopak z Katynia” - J.A.Wlazło
 14. „Niepokorne damy. Kobiety, które wywalczyły niepodległą Polskę” - K. Janicki
 15. „Pilecki. Śladami mojego taty” - Z a. Pileckim rozmawiają M. Krzyszkowski i B. Wasztyl
 16. „Mój Wysocki” - A. Demidowa
 17. „Wigilia wśród łowców głów” - W. Palak
 18. „Dziewczynka z parku” - B. Kosmowska
 19. „Yellow bahama w prążki” - E. Nowak
 20. „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło.” - A. Maleszka
 21. „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” - J. Bednarek

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Kurowicach w 2018 roku wzbogacił się o książki zakupione ze środków finansowych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez Bibliotekę Narodową – ogółem 93 wol.

Wśród nich są takie książki jak;

 1. Grzebałkowska Magdalena - Komeda. Osobiste życie jazzu.
 2. Latkowski S.ylwester - Układ Trójmiejski.
 3. Rokita Martyna – Zenon Martyniuk . Życie to są chwile.
 4. Droga Katarzyna - Kobieta , którą pokochał marszałek. Opowieść o Oli Piłsudskiej.
 5. Michalik Gabriel – Danuta Szaflarska. Jej czas.
 6. Popowska Olga - Dalida.
 7. Coben Harlan - W domu.
 8. Krzemiński Stanisław – Drogi do wolności - t.1 – Iskra; t.2. Jesienny poniedziałek.
 9. Leon Bonnie – Niebo nad Alaską – t.1.- Sięgając chmur. T.2.-Skrzydła nadziei. .
 10. Mujica Barbara – Frida.
 11. Maćkowiak Ewa Maja - Na koniec świata.
 12. Morris Heather – Tatuażysta z Auschwitz.

Oraz książki zakupione z dotacji organizatora; 90 wol. - m.in.:

 1. Kopińska Justyna - Z nienawisci do kobiet.
 2. Migdał Robert – Pamelo,żegnaj. Rozmowa z Izabellą Skrybant – Dziewiątkowską z Tercetu Egzotycznego.
 3. Vega Patryk - Niebezpieczne kobiety.
 4. Palacio R.J. - Cudowny chlopak.
 5. Nela mała reporterka. Nela na kole podbiegunowym.
 6. Dziubek Marcin - Niezłomni z oddziału; Sosienki: Armia Krajowa wokół KL Auschwitz.
 7. Jax Joanna - 6 tomów z serii „Zemsta i przebaczenie”.
 8. Cielesz Ewa - t.1 -Słońce umiera i tańczy, t.2 – Szepty stepowe.
 9. Pilecki Śladami mojego taty. Rozmowa z Andrzejem Pileckim. . 10. Wlazło Jerzy Aleksander - Chłopak z Katynia.
 10. Link Charlotte – Decyzja.
 11. Boyne John - Chłopiec na szczycie góry.

Ogółem w 2018 roku do biblioteki wpłynęło 200 książek - z czego 17 wol. to dary od czytelników

Stan księgozbioru - 7059 wol.

W bibliotece czytelnicy mogą skorzystać z takich czasopism jak

 1. Dziennik Łódzk
 2. Express Ilustrowany
 3. Przyjaciółka
 4. Twój Styl
 5. oraz Gazeta Informacyjna Gminy Brójce

 

 

Zapraszamy do naszych Bibliotek!

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Kultury w Brójcach
WytworzyłJustyna Jurga-Maszczyk - Dyrektor GOK w Brójcach2018-12-03
Publikujący Justyna Jurga-Maszczyk - Admin 2018-12-03 11:46
Modyfikacja Andrzej Świderek - instruktor 2020-04-28 09:37

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Biblioteki Publiczne Gminy Brójce - BP w Brójcach i BP w Kurowicach, otrzymały w 2018 roku dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie: 4700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset zł) w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
 

Kwota została podzielona na dwie placówki, po 2 350,00 zł dla każdej z bibliotek.
 

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Kultury w Brójcach
WytworzyłJustyna Jurga-Maszczyk - Dyrektor GOK w Brójcach2018-11-26
Publikujący Justyna Jurga-Maszczyk - Admin 2018-11-26 11:29
W roku 2017 księgozbiory Bibliotek Publicznych Gminy Brójce zwiększyły się o 340 nowych książek!
 

W Bibliotece Publicznej w Brójcach zakupionych w 2017 r. zostało ogółem 175 woluminów.

Wśród nowych książek znalazły się tytuły poszukiwane przez czytelników:

 1. Szymański M.J. - „Bałuty. Legenda i rzeczywistość”,
 2. Rimmer K.- „Milczenie matki”,
 3. Potaczała K. - „To nie jest miejsce do życia”,
 4. Kołakowski L. - „Wejście i wyjście oraz inne utwory”,
 5. Jones J.E. - „Uciekałem pięć razy. Walijski...” ,
 6. Gutowska – Adamczyk M. - „Cukiernia pod Amorem „– cz..2 ,
 7. Brzezińska A. - „Córki Wawelu. Opowieść o jagiellońskich królewnach” ,
 8. Nesbo J. - „Pierwszy śnieg” i inne tytuły autora,
 9. Zafon C.R. - „Labirynt duchów”,
 10. Piotrowski R. - „Ślepy Maks. Historia łódzkiego Ala Capone”,
 11. Mróz R. - „Wotum nieufności” i inne tytuły autora

 

W Bibliotece Publicznej w Kurowicach zakupionych zostało ogółem 165 książek.

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Kurowicach w 2017 roku wzbogacił się o książki zakupione ze środków finansowych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

Wśród nich są takie książki jak;

 

 1. Follett Ken - Słup ognia
 2. Kaliński Dariusz - Czerwona zaraza. Jak naprawdę wyglądało wyzwolenie polski.
 3. Marosz Maciej – Resortowe togi.
 4.  Mróz Remigiusz - Czarna Madonna.
 5. Sparks Nicholas - We dwoje.
 6. Ward J. R. - t.1- Królowie bourbona ; t.2- Dola aniołów.
 7. Zyskowska- Ignaciak Katarzyna - Zanim. Opowieść o młodzieńczych latach
  Marii Curie –
  Skłodowskiej . Zanim poznał ją świat.
 8.  Mital Krzysztof – Powstanie Warszawskie.Pierwsze dni.Interaktywne spotkanie z historią.
 9. Yoon Nicola - Słońce też jest gwiazdą.
 10. Krzysztoń Antonina – Przezroczysty chłopiec.
 11. Kemmerer Brigid – Listy do utraconej.

 

Oraz książki zakupione z dotacji organizatora; m.inn.:

 

1 .Czyńska Małgorzata – Kobro. Skok w przestrzeń.

2. Gąsiorowska Dorota – Antykwariat spełnionych marzeń.

3.. Hosseini Khaled – Tysiąc wspaniałych slońc i Chłopiec z latawcem.

4. Kania Dorota – Resortowe dzieci. Politycy

5.. DiAngeli-Ilowan Lucie - Zapisane w gwiazdach.

6.. Mason Susan Anne - Mieć odwagę by marzyć – t 1.- Irlandzkie łąki.; t 2.Szlachetne serce .

7.. Naval - Ostatnich gryzą psy.

8.. Young WM.Paul - Ewa.

9. Zółtowska – Darska Ivette – Pazdan .Chłopak, który gra całym sercem.

10. Small Lily - Piesek Pafik i Króliczek Becia.

Podmiot publikującyGminny Ośrodek Kultury w Brójcach
WytworzyłElżbieta Świderek - bibiliotekarz2018-02-05
Publikujący Justyna Jurga-Maszczyk - Admin 2018-02-05 08:40

Biblioteka Publiczna w Brójcach:

Na koniec 2014 roku księgozbiór liczył 12051. Przybyło 160 woluminów.

Na koniec 2015 roku księgozbiór liczył 12093. Przybyło 200 woluminów.

Na koniec 2016 roku księgozbiór liczył 12096. Przybyło 177 woluminó+ 16 darów

Na koniec 2017 roku księgozbiór liczył 12151. Przybyło 175 woluminów + 67 darów.Biblioteka Publiczna w Kurowicach:

 1. Stan księgozbioru 31.12.2014r. – 7155, w 2014 roku przybyło 179 wol. (167 – zakupy, 12 – dary).
 2. Stan księgozbioru 31.12.2015r. – 7206, w 2015 roku przybyło 181 wol.
 3. Stan księgozbioru 31.12.2016r. -  7102, w 2016 roku przybyło 159 woluminów + 22 dary.
 4. Stan księgozbioru 31.12.2017r. - 7069, w 2017 roku przybyło 165 woluminów + 2 dary.
   
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Kultury w Brójcach
WytworzyłJustyna Jurga-Maszczyk - Dyrektor GOK w Brójcach2015-02-11
Publikujący Justyna Jurga-Maszczyk - Admin 2015-02-11 19:10
Modyfikacja Justyna Jurga-Maszczyk - Admin 2018-02-15 20:45

2017 rok
 

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Biblioteki Publiczne Gminy Brójce - BP w Brójcach i BP w Kurowicach, otrzymały w 2017 roku dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie: 4700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset zł) w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
 

Kwota została podzielona na dwie placówki, po 2 350,00 zł dla każdej z bibliotek. 2016 rok


Biblioteki Publiczne Gminy Brójce - BP w Brójcach i BP w Kurowicach, otrzymały w 2016 roku (podobnie jak we wcześniejszych latach) dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,w kwocie: 4 600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset zł), w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Kwota została podzielona na dwie placówki, po 2 300,00 zł dla każdej z bibliotek.

 

W Bibliotece Publicznej w Brójcach zakupionych zostało za w/w kwotę 95 woluminów.

Wśród nowych książek znalazły się tytuły poszukiwane przez czytelników:

 • Ravnskov U. - „ Cholesterol naukowe kłamstwo”,

 • Czapski J. - „Na nieludzkiej ziemi”,

 • Kania D. - „Resortowe dzieci. Politycy”,

 • Koprowski M.A. - „Akcja < Wisła >.Krwawa wojna z OUN – UPA

 • Kertzer D.I. - „Papież i Mussolini. Nieznana historia”,

 • Hawkins P. - „Dziewczyna z pociągu”,

 • Kalanithi P. - „Jeszcze jeden oddech”,

 • Grzebałkowska M. - „Beksińscy. Portret podwójny”,

 • ks. Kaczkowski J. - „Dasz radę. Ostatnia rozmowa”.

 

W Bibliotece Publicznej w Kurowicach zakupionych zostało 91 woluminów, a wśród nich m.in.:

  • Fredro – Boniecka M. -” Wołyń. Siła traumy. Wspomnienia i pamięć”,

  • Leetosca M. - „ Królowa Saby”,

  • Subarczyk P. - „Inka. Zachowałam się jak trzeba”,

  • Czerezińska E. - „Harda”, „Królowa”, „Legion”

  • Palkiewicz J. - „Dubaj. Prawdziwe Oblicze”, „Oblicze strachu”,

  • Szmith W - „Zemsta Nilu”,

  • Nenendes E. - „W sercu oceanu”.

 

Zapraszamy do naszych Bibliotek.

 

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

rok 2015

W roku 2015 biblioteki Gminy Brójce otrzymały dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w kwocie 4500,00 zł. Kwota ta przyznana została w ramach programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".  Każda z placówek: Biblioteka Publiczna w Brójcach i Biblioteka Publiczna w Kurowicach, powiększyła księgozbiór o nowości wydawnicze za kwotę: 2250,00zł.

W bibliotekach przybyło sporo nowych książek zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla dorosłych.

Zapraszamy do bibliotek!

 

"Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

  

rok 2014

Dwie nasze biblioteki - Biblioteka Publiczna w Brójcach oraz Biblioteka Publiczna w Kurowicach pozyskały dofinansowanie w kwocie 3600 zł z programu Biblioteki Narodowej  „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

 

Zakup książek "Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".


Podmiot publikującyGminny Ośrodek Kultury w Brójcach
WytworzyłElżbieta Świderek - bibiliotekarz2014-08-18
Publikujący Justyna Jurga-Maszczyk - Admin 2014-10-06 14:55
Modyfikacja Justyna Jurga-Maszczyk - Admin 2018-02-15 20:46
więcej
Podmiot publikującyGminny Ośrodek Kultury w Brójcach
Wytworzyładmin2013-10-22
Publikujący Justyna Jurga-Maszczyk - Admin 2014-02-12 14:27
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
BIP Gminnego Ośrodka Kultury w BrójcachBrójce 39b, 95-006 Brójce tel. (42) 214-03-87 email: gok@brojce.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 23:13:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.